Åtvidabergs kommun

Lägesrapport för kommunens visionsarbete

Åtvidabergs kommuns vision och strategiska plan beräknas vara klar innan årsskiftet. Politikerna i kommunfullmäktige har funderat kring förslaget om den nya visionen och under hösten kommer processen att fortsätta med flera olika aktiviteter.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september kommer visionen att diskuteras. I samband med det mötet kommer Paul Lindvall, kommunstyrelseordförande i Linköping, att hålla ett föredrag om visionens betydelse för att stärka en kommuns förmåga att hantera resurser såväl inom som mellan tidsperioder. Paul Lindvall har ett förflutet som som lärare vid Linköpings universitet i ekonomisk styrning. Han kommer även att prata om hur Linköpings kommun arbetar med vision och ekonomisk styrning samt reflektera över vad vissa satsningar i Linköping kan tänkas betyda för Åtvidabergs kommun.

För att läsa hela lägesrapporten klicka här.PDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-10-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se