Åtvidabergs kommun

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna är mycket låga i vår region just nu. Det beror på att vi fick mindre mängd snö och regn än normalt under hösten och vintern. Ännu råder inga restriktioner i Åtvidabergs kommun men det finns risk för att vattenförsörjningen kan komma att påverkas i sommar.

Enligt Sveriges geologiska undersökningar, SGU, och SMHI kan vattensituationen bli svår i delar av landet under sommaren, vilket gäller vår region som redan nu har grundvattennivåer som ligger mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Det kan innebära att du bör vara sparsam med vattnet. Likaså kan bevattningsförbud komma att bli aktuellt i sommar. Det innebär att det då är förbjudet att fylla poolen med kommunalt vatten och att använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt.

Egen brunn
Har du egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som ansvar för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att det har en godkänd kvalitet.

Läs om hur vattenbristen kan påverka dig som tar vatten ur egen brunn på livsmedelsverkets hemsida och på länsstyrelsens hemsida.

Kommunalt vatten
Det finns tre vattenverk i Åtvidabergs kommun som förser tätorterna med dricksvatten. I nuläget finns tillräcklig kapacitet i de brunnar och sjöar som utgör vattentäkt för den kommunala vattenförsörjningen. Restriktioner för den kommunala vattenförsörjningen har därför hittills inte bedömts vara nödvändig, men det utesluter inte att vissa restriktioner kan komma att övervägas längre fram om det torra vädret fortsätter under sommaren. Åtvidabergs Vatten AB följer kontinuerligt upp vattennivåerna.

Läs mer om vattensituationen på krisinformation.se samt länsstyrelsens hemsida
Information om vatten och avlopp på kommunens hemsida.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-05-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se