Åtvidabergs kommun

Kvinnofridsprojektet går vidare

Det har varit en aktiv start på år 2009 för projektet Kvinnofrid i Åtvidaberg. Hittills har fotoutställningen "Slutna rum" gästat biblioteket, Josefin Grände har föreläst om våld i nära relation och så har det varit ett köksbordssamtal. Nu fortsätter arbetet med teater för Alléskolans nior, temadag för gymnasieskolans ettor och en ny föreläsning. Arbetet med den kommunövergripande handlingsplanen fortskrider också enligt planerna.

Den 19 mars får alla nior på Alléskolan gå på teater. Det är Tage Granit som besöker Åtvidaberg med föreställningen "Orka bry sig", inom ramen för kvinnofridsprojektet. Föreställningen handlar om grupptryck, självkänsla och normer och är också interaktiv. Först spelas teatern upp och därefter väljer skådespelarna ut några scener som eleverna får påverka utfallet av. Föreställningen visas på Mässen vid två tillfällen, klockan 11.00 och 14.00.

Temadag på Bildningscentrum Facetten
Under april månad kommer kvinnofridsprojektet även att delta i en temadag på Bildningscentrum Facetten för gymnasieskolans ettor. Olika teman lyfts fram, till exempel våld i nära relation/våldtäkt, alkohol och dess konsekvenser, självkänsla/grupptryck/normer och misshandel. Dagen bygger på samverkan mellan olika aktörer; drogsamordnaren, socialtjänsten, skolan, Polisen och Kvinnofrid i Åtvidaberg.
 
Föreläsning om barn i våldsmiljö
Härnäst i föreläsningsserien besöker Lotta Molander Åtvidaberg den 23 april. Föreläsningen handlar om barn i våldsmiljö och är på Kulturhuset. Anmäl dig senast den 21 april till projektledaren Camilla Forsberg, se kontaktuppgifter nedan.

För frågor och anmälan kontakta
Camilla Forsberg
Projektledare, Kvinnofrid i Åtvidaberg
Tfn: 070-389 19 77
E-post: camilla.forsberg@atvidaberg.se

För mer information om kvinnofridsprojektet, klicka här

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-03-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se