Åtvidabergs kommun

Kvinnofridsprojektet går vidare!

Den 17 oktober hölls en seminariedag i kvinnofrid i Åtvidaberg. Många aktörer var på plats och fick ta del av en rad föreläsningar om vart man kan vända sig om man utsatts för våld, och vilket stöd och hjälp som finns att få. Dessutom fick deltagarna dela in sig i smågrupper och prova olika värderingsövningar, vilket ledde till mycket intressanta diskussioner.
Projektet går nu in i en nästa fas. Framöver kommer fokus att ligga på fler utbildningsinsatser bland annat informationsträffar för de som inte kunde delta under seminariedagen. Dessutom planeras en föreläsningsserie på olika teman anknutna till kvinnofridsfrågor (barn som bevittnat våld, våld i nära relation, våldtäkt och hedersrelaterat våld). Mer information kommer.

Vidare kommer representanter från olika verksamheter att sätta sig ner och diskutera på en mer konkret nivå hur frågan om "kvinnofrid utifrån förmåga och möjligheter" kan lyftas inom egna verksamheten. Det första mötet går av stapeln den 27 november i fullmäktigesalen mellan klockan 13 - 15. Representanter från flera olika verksamheter har bjudits in till detta möte.

Är du intresserad av att sitta med i denna grupp? Anmäl dig till projektledaren senast den 25 november, ange också verksamhetsställe.

Vid frågor eller funderingar kontakta projektledaren för Kvinnofrid,
 
Camilla Forsberg
camilla.forsberg@atvidaberg.se
0703- 89 19 77

Läs mer om projket Kvinnofrid på webbplatsen

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-10-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se