Åtvidabergs kommun

Kvällsöppet på socialkontoret

För att anpassa verksamheten efter klienternas behov så kommer socialkontoret från den 1 september att ha kvällsöppet på tisdagar till klockan 19, för bokade besök. Även mottagningstelefonen är öppen under tisdagskvällar.

Genom att ha kvällsöppet en dag i veckan vill socialkontoret försöka öka tillgängligheten för sina klienter som har svårt att komma ifrån dagtid på grund av arbete, pendling eller andra orsaker.
 
Kvällsöppet sker på prov en tid, enligt Ulla Salmela Trosell, chef för kommunens individ- och familjeomsorg. En utvärdering kommer att ske efter sex månader, då det i dagsläget är svårt att se hur stort behovet är.
 
Även människor som har svårt att nå socialkontoret på ordinarie telefontid, får nu ytterligare en möjlighet genom att telefontid erbjuds mellan klockan 17.30-18.30 under tisdagskvällar. Telefonnumret till mottagningstelefonen på tisdagkvällar är 0120-83 211.
 
Enligt Ulla Salmela Trosell kan även en utveckling av socialkontorets tjänster i form av servicekontakter bli aktuellt i ett senare skede. Det innebär att man kan ha kontakt med socialkontoret och få stöd utan att det behöver bli ett registrerat ärende.
Publicerad av: System   
Senast ändrad: 2010-08-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se