Åtvidabergs kommun

Kulturskolans programutbud klart

Från och med 2016 kommer Åtvidaberg erbjuda kulturskola i kommunal regi. Programutbudet är nu klart och det är dags att anmäla sig till de olika aktiviteterna. Broschyr med anmälningsblankett kommer att delas ut den här veckan till elever i grundskolan.

I somras fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget att utforma den nya kulturskolan enligt den politiska viljeinriktningen, en kulturskola för alla med ett brett kulturutbud. Kulturskolan ska vara en plats där unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utvecklas på bästa sätt. Det ska ske i samspel mellan upplevelser, utbildande program och möten med andra ungdomar och kulturer. Viljan är att varje elev ska trivas på kulturskolan och känna att: Jag kan! Jag har roligt! Jag är viktig! Jag är delaktig!

Programutbud

Eleverna får vara med och påverka innehållet. Undervisningen kommer att ske både i grupp och enskilt. I utbudet finns bild och form, skapa med teknik, dans, instrument, sång och kör. Skapa med teknik är till exempel något för elever som vill skapa och designa saker med hjälp av ny teknik. I en makerspace-verkstad finns tillgång till 3D-skrivare, ny elektronik, robotar och lego, samt andar mer traditionella material.

Mer information och anmälningsblankett

På kommunens hemsida kan du läsa mer om de olika aktiviteterna som erbjuds, samt vilka dagar de hålls och klockslag. På hemsidan finns också anmälningsblankett till kulturskolan, samt anmälningsblankett till aktiviteter på sportlovet 2016. Mer information om aktiviteterna

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-11-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se