Åtvidabergs kommun

Kulturskolan hösten 2016

Sommarlovet är snart över och det är dags att planera höstens fritidsaktiviteter.

Kulturskolan i Åtvidaberg ska vara en plats där kommunens unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utvecklas på bästa sätt. Det sker i samspel mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande och möten med andra ungdomar och kulturer.

All undervisning och andra aktiviteter planeras tillsammans med eleverna. Meningen är att varje elev ska trivas och känna att: Jag kan! Jag har roligt! Jag är viktig! Jag är delaktig!

Med kulturen som medel är visionen att ge barn och ungdomar i Åtvidabergs kommuns grundskolor möjlighet att stärka sin självkänsla, hitta glädje i det egna skapandet och möjlighet att vidga uttrycksförmågan. Kulturskolan vill visa på fler ingångar till lustfyllt lärande, vara en kreativ mötesplats för alla och ge möjligheter till en meningsfull fritid.

Program och anmälan
I kulturskolans utbud finns bland annat skapa med bild, ord och form, skapa med teknik, dans, instrument, cirkusskola, sång och kör. Programutbud och kursanmälan hittar du här. Anmälan sker före 26 augusti – Välkommen till en kreativ och lärorik termin!

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-07-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se