Åtvidabergs kommun

Kulturpengar till skolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har för kommande läsår 2013-2014 beviljats 350 000 av Kulturrådet för att finansiera Skapande skola. Bidraget kommer användas till att bjuda in professionella kulturutövare och att öka elevernas möjlighet att prova på olika uttrycksformer och eget skapande.

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet som kan ge bidrag för att främja kulturutvecklingen i samhället. Syftet med bidraget till skolan är att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i förskoleklasserna och grundskolans årskurs 1-9.
Integreringen sker med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag i syfte att öka måluppfyllelsen. Satsningen är också en del i ambitionen att öka elevernas tillgång till professionella kulturutövare och prova olika uttrycksformer och eget skapande.

Skapande skola
Varje skola och årskurs har en egen plan för aktiviteterna inom Skapande skola och inom områdena; ord, dans och drama, ton, konst och form samt historia och kulturarv. Bland annat kommer man i årskurs 8-9 jobba med ”spokenword”, rap eller stand-up i form av workshops, framträdanden och föreställningar, kopplat till svenska och engelska. I mellanstadiet satsar man på musik, läslust, författarbesök och lokalhistoriska projekt som kulturarv, konst arkitektur och foto med mera för att främja bland annat kommunikation, språkutveckling, slöjd och historia

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-04-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se