Åtvidabergs kommun

Kulturen och idrotten i fokus när Kulturministern besöker Åtvidaberg

Björn Eriksson, Landshövding i Östergötland fick en förfrågan från Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om det fanns möjlighet att få besöka Östergötland och tillfälle att under ett par dagar möta några av våra kommuner i länet. Åtvidaberg stod på programmet onsdag eftermiddag och vi fick tillfälle att presentera och ge en bild av vår kommuns aktiva idrotts-, kultur- och föreningsliv.

Eftermiddagen började på Brukskultur Åtvidaberg. Ordförande Viveka Aldelswärd tog besökarna med på en resa genom Åtvidabergs historia och fortsatte sedan att berätta om dagens Åtvidaberg, en aktiv kommun med 118 föreningar som samverkar i en mängd olika projekt och verksamheter i stor bredd.

Besökarna fick också en inblick i Brukskultur Åtvidabergs verksamhet med dokumentation och arkiv, en verksamhet som rymmer en stor skattkista av intresse både för forskare och också medborgare. Där finns bland annat digitaliserade kyrkoböcker av stort värde för den som önskar släktforska, filmer och 6000 fotografier som på olika sätt ger en levande bild av verksamheter och liv i Åtvidaberg under många år. Brukskultur Åtvidaberg fortsätter att spara i arkiven och dokumentera livet i samhället.  Besökarna fick höra om det aktuella projektet där Åtvidabergsborna uppmanas skriva dagbok under vecka, 22 till 28 september, och berätta om hur vardagen kan se ut i vår kommun år 2008.
 
Viveka Aldelswärd kunde också berätta om verksamheten med olika utställningar som Brukskultur producerar i egen regi och det stöd man ger föreningar som utifrån en idé och kunskap önskar berätta om något i en utställning. Ett exempel var produktionen "Ett hus — en gata — ett kvarter" — en utställning som först började som en studiecirkel.
 
Kulturministern fick till sist höra om Brukskulturs planer på att skapa en ny webbplats där besökaren interaktivt ska kunna ta del av det rika material som finns. Viveka Adelswärd avslutar med att säga att ett samhälle behöver hjälp att förstå sig självt och bygga upp en identitet.
 
Nästa punkt på programmet var ett besök i Åssa museet. Bo Inge Nilsson visade utställningen och berättade om tillverkningen av järnvägsväxlar och signalsystem med mera.
 
Därefter stod idrotten på tur. Besökarna fick först se ÅIF:s träningshall och där lyssna till Nils-Erik Wetterhall som berättade om föreningen och de olika verksamheterna. Sedan gick färden till Kopparvallen och ÅFF där ordförande Arve Eid berättade om fotbollen och det viktiga varumärke som ÅFF och fotbollen utgör för Åtvidaberg. Visionen för den närmaste framtiden är att vara en av de tjugo bästa klubbarna i landet och på sikt vara bästa klubben för utveckling av fotbollen, inte den största men den bästa klubben. Det målet ska man nå i samarbete med fotbollsgymnasiet. För det krävs riksintag till utbildningen. Genom samarbete med ÅFF ska utbildningen kunna ge det bästa professionella stöd en spelare kan få och inkludera förberedelser för en framtida karriär både vad det gäller hur ekonomin kan skötas och hur man bör uppträda och agera som spelare i ett internationellt sammanhang.
 
I det goda samhället finns en bra samverkan mellan kultur och idrott menade Arve Eid och ÅFF gav ett gott exempel. Föreningen hade bjudit in två av skådespelarna från Teater traska som gav ett smakprov ur föreställningen "Predikare - Lena — Den vita jungfrun".
 
Kulturministern tackade för ett intressant besök och var imponerad av den kraft hon kände att det fanns i de många och skilda verksamheterna i olika föreningar. Hon värdesatte också särskilt att Åtvidaberg hade bjudit på en presentation som omfattade både kultur och idrott, en koppling som i de flesta fall var ovanlig.
 
Besökarna som gästade Åtvidaberg:
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, Leif Grundberg, enhetschef,
Marcus Hartmann, pressekreterare, Erik Kristow, politisk sakkunnig
Landshövding Björn Eriksson, Bengt Häger, länsantikvarie, Sten Olsson, stabschef, Linda Ström, samordnare.

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-09-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se