Åtvidabergs kommun

Kreativ företagsamhet börjar redan i förskolan

Åtvidabergs förskolor har sökt och fått utvecklingspengar från Skolverket för att utbilda personalen kring ett entreprenörsmässigt förhållningssätt för de mindre barnen. Utbildningen kommer att ske genom den ideella organisationen FramtidsFrön.

Åtvidabergs kommun har som mål att varje elev ska få en god grund för individuell utveckling och livslångt lärande. Det innebär att det finns en helhetssyn genom hela verksamheten från förskola till vuxenutbildning. För att göra en bra verksamhet ännu bättre fokuseras det på sju nyckelområden och där finns Kreativ företagsamhet med som en av nycklarna.

- Förskolan har inte haft en tydlig plats i arbetet med företagsamhet tidigare. Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela verksamheten och att alla pedagoger ska vara stolta och medvetna om att de är med och främjar barns nyfikenhet och tillit till sina egna tankar. Det ska vara roligt att utforska, säger förskolechef Ulla Sundén.

Läs mer om ”sju nycklar för framgång”

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-09-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se