Åtvidabergs kommun

Kostverksamhet i kommunal regi från den 1 juli

Kommunen kommer att driva måltidsverksamheten inom skola och äldreomsorg i egen regi från den 1 juli. Den nya måltidspolicyn som antogs i höstas innebär bland annat att måltiden ska vara god, näringsriktig, hållbar, hålla hög kvalitet på råvaror med lokala inslag och att barn, elever och äldre ska få ökad kunskap om råvarorna i maten.

Maten och måltiden är en viktig del varje dag i våra liv. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar. Därför är möjligheten till inflytande och påverkan för barn och elever inom skolans verksamheter, samt äldre och brukare inom vård och omsorgens verksamheter viktig.

Just nu pågår arbetet med att jobba fram en ny, långsiktig, livsmedelsstrategi utifrån den nya måltidspolicyn som antogs i kommunfullmäktige i december 2016. Samarbete pågår mellan flera kommunala verksamheter för att alla olika delar som rör måltiden ska fungera och leda fram till en ännu bättre måltidsupplevelse för barn, elever och äldre.

-Måltidsupplevelsen är en helhet, förklarar kommunens kostchef Jenny Pettersson. Förutom att den ska smaka bra, vara näringsriktig och hålla en hög och hållbar kvalitet så ska den vara kostnadseffektiv, präglas av delaktighet och jämställdhet och måltidsmiljön ska vara trivsam och tilltalande.

-Barn, elever och äldre kommer också få mer kunskap om råvarorna i maten, från gård till matbordet, säger Jenny entusiastiskt. Det är en måltidsupplevelse och ett viktigt uppdrag att få helheten att fungera.

Måltidsleverans
När kommunen tar över kostverksamheten från privat entreprenör den 1 juli så kommer varm mat att tillagas i centralköket på Alléskolan. Varma måltider kommer sedan levereras till respektive avdelningar inom förskola och skola samt några avdelningar inom äldreomsorgen; på Rosengården, Björkbacken, Östergården samt dagverksamheten.

Nya upphandlingar och menyer
Nya upphandlingar är också på gång när det gäller livsmedel och utgår från upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav, vilka bland annat fokuserar på antibiotikafria livsmedel och säsongsanpassade råvaror.

I samband med höstterminens start kommer nya säsongsanpassade menyer och nya livsmedelsavtal att gälla. Förskolans och skolans menyer kan följas via kommunens hemsida under fliken för invånare/barn och utbildning, eller via skolmatsappen från och med augusti 2017. Nya blanketter gällande specialkost för barn och elever inom förskola och skola kommer finnas på kommunens hemsida från juni månad.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-05-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se