Åtvidabergs kommun

Kostupphandling för mat i hemtjänsten klar

Det blir Sodexo AB som kommer att laga mat till brukare som har matservice via hemtjänst i Åtvidabergs kommun. Avtalet kommer att gälla från februari 2016 till och med juni 2017.

Under hösten har en upphandling angående kosten i hemtjänsten genomförts. Utgångspunkten har varit att maten och leveranserna ska uppfylla de krav som finns inom livsmedelslagstiftningen. Maten kommer att levereras en gång i veckan. Sodexo kommer att tillaga kyld mat som hämtas av hemtjänstpersonalen och körs ut till brukare där maten värms upp. De brukare som har behov av hjälp vid matsituationen kan få det efter kontakt med biståndshandläggare som beviljar insatsen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-12-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se