Åtvidabergs kommun

Kontaktfamiljer och familjehem sökes

Är du intresserad av ett stimulerande och berikande uppdrag? Ett uppdrag som kommer att ge dig glädje och livserfarenhet. Har du tid och engagemang att ta emot ett barn i ditt hem? Just nu söker Åtvidabergs kommun både familjehem och kontaktfamiljer.

Att vara familjehem innebär att man har ett barn eller en ungdom boende hos sig. Förhoppningen är att barnet på sikt ska kunna återförenas med sin familj. För att vara familjehem krävs, att du har en trygg och stabil social situation, att du har tid och engagemang att ge och att alla i familjen är överens om att ta emot ett barn eller en ungdom i ert hem. Eftersom alla barn är olika behövs olika familjehem som har det gemensamt att de har mycket förståelse och värme.

Som kontaktfamilj öppnar Ni ert hem för ett barn som ibland behöver komma ifrån sin hemmiljö och behöver få stöd och stimulans i sin utveckling. Ni erbjuder barnet delaktighet i ett vardagligt familjeliv, samtidigt som barnets föräldrar får hjälp och avlastning i föräldrarollen.

Såväl familjehemmets som kontaktfamiljens uppdrag är att ge barnet/ungdomen en god omvårdnad i samråd med föräldrarna och socialtjänsten, samt att vara trygga vuxna förebilder. Familjehem och kontaktfamiljer kan se ut på olika vis; med eller utan barn, ensamhushåll eller sammanboende. Som familjehem och kontaktfamilj jobbar ni på uppdrag åt socialnämnden och får därigenom stöd i ert uppdrag. Som uppdragstagare får ni ersättning för det uppdrag ni utför.

Vill Ni veta mer om att vara familjehem eller kontaktfamilj?
Kontakta kommunens familjehemssekreterare Angelica Bäck
eller Karolina Bruhn, tel. 0120-83 000. Det går också bra att maila till: karolina.bruhn@atvidaberg.se eller angelica.back@atvidaberg.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-05-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se