Åtvidabergs kommun

Kommunstyrelsen på företagsbesök

Kommunstyrelsens politiker har besökt företag i tätorten för att se hur några av de olika verksamheterna fungerar och lyssna in på vilket sätt kommunen kan hjälpa till att utveckla näringslivet.

Två gånger om året besöker kommunstyrelsen i Åtvidaberg olika företag i kommunen och även verksamheter i den egna organisationen. Genom att träffa företagare och personal i sitt dagliga arbete skapas relationer som är viktiga för samhällsutvecklingen. Kommunstyrelsen ansvarar för näringslivsutvecklingen i kommunen och vill få kännedom om vilka förutsättningar och utmaningar som finns för företagen och på vilket sätt kommunen kan hjälpa till att utveckla näringslivet. Frågor som lyfts fram är till exempel kompetensförsörjning, kontakter och samverkan med kommunen.

Den här gången fick fyra företag besök, Etcon Automation AB, Minec Produktion AB, Ternstedt Invent AB och Åtvidabergshus AB. På Etcons verkstad i Åtvidaberg jobbar man både med tillverkning av kundanpassade apparatskåp och elcentraler, elinstallationer och styrsystem. På Minec tillverkas mekaniska komponenter, allt från enstyck till serieproduktion och prototyper åt kunder i Norden och Europa. Produkterna används bland annat längs järnvägen, inom förpackningsindustrin och medicinska industrin. Företaget har 30 anställda och drivs sedan 2001 av Martin Siggesjö och Mikael Fransson.

Besöken hos företagen är uppskattade och dialogen är värdefull.

-Jag tycker det är mycket positivt att politikerna kommer och hör sig för hur företagen mår i Åtvidaberg, säger Martin Siggesjö.

Mikael Fransson berättar om verksamheten på Minec

Ternstedt Invent erbjuder funktionella helhetslösningar inom VVS, ventilation, plåt, kyla och el. Företaget har 80 anställda och finns på fem orter med huvudkontor i Åtvidaberg. På Åtvidabergshus berättade VD Magnus Andersson om verksamheten. Den största delen av verksamheten består av att göra kompletta husstommar bestående av skal, dörrar och fönster till villor, radhus och grupphus. Åtvidabergshus är underleverantör till de stora bostadsbyggnadsföretagen och det har varit en lyckosam strategi som bidragit till att verksamheten har vuxit kraftigt de senaste åren, både vad gäller omsättning och antalet anställda som idag är runt 100 stycken. Den mindre delen av verksamheten är tillverkning av taklyft. Även Magnus Andersson uppskattar att politikerna är ute och besöker företagen. 

-Jag är glad att de kommer och hälsar på och frågar hur vi upplever att det fungerar. Själv tycker jag att kontakten med kommunen är riktigt bra och jag uppskattar att det är korta beslutsvägar i Åtvidabergs kommun, säger Magnus Andersson.

Alla företagen beskriver ett bra samarbete med skolan i Åtvidaberg, vilket är viktigt för framför allt framtida kompetensförsörjning som är en stor utmaning för företagen.

Både Elisabet Edlund, ordförande i kommunstyrelsen (S) och Bo Hasselblad, vice ordförande (M) tycker att den här typen av företagsbesök är otroligt värdefulla då de ger en insyn i verksamheten hos företagen inom kommunen.

-Vi samtalar om samverkan mellan kommunen, olika verksamheter, upphandling och kompetensförsörjning och får kunskap om företagen. Vi berättar också hur och vilka frågor vi jobbar med som påverkar företagens olika områden, säger Elisabet Edlund.

Bo Hasselblad fortsätter:
-Det här är en möjlighet för kommunstyrelsens ledamöter att skaffa sig en bild av företagens utvecklingsplaner och utmaningar inför framtiden. Politiskt ligger ju ansvaret för näringslivets förutsättningar och utveckling hos kommunstyrelsen.

-Det är bra att driva företag här i kommunen, säger Magnus Andersson, VD Åtvidabergshus

På tre och en halv timma kan ett hus vara monterat och klart med färdiga husstommar.

Virke som ska användas till husstommar

Stänger som används inom järnvägen för att dra växlar i sidled produceras av Minec

Roboten på Minec fungerar som multioperatör.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-05-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se