Åtvidabergs kommun

Kommunstyrelsen på besök ute i verksamheterna

För att få inblick i de olika verksamheterna i organisationen och lyssna in aktuella och viktiga frågor i framtiden så har kommunstyrelsen besökt Alléskolan, miljökontoret, byggkontoret och hemtjänsten. Verksamheter som påverkar många människor i det dagliga livet.

Kommunstyrelsens politiker på besök i hemtjänsten

Ett par gånger per år så åker kommunstyrelsen ut till både små och stora företag i kommunen men också till verksamheter i den egna organisationen för att se hur verksamheterna fungerar och lyssna in vilka frågor som är aktuella och viktiga i framtiden.

I våras var kommunstyrelsen på besök hos flera företag i kommunen, igår var det dags för besök i den egna organisationen. Lisa Johansson och Sofia Sjöholm, enhetschefer inom hemtjänsten, berättade bland annat för politikerna vad det innebär att jobba inom hemtjänsten och Jan-Åke Karlsson, it-strateg, presenterade kommande digitalisering av trygghetslarm och utveckling av e-tjänster inom hemtjänsten.

-Vi hade en jättebra dialog. För oss var det viktigt att få tydliggöra vad vi gör och hur komplext uppdraget är. Vi har nästan 200 hemtjänsttagare, med många olika sjukdomar och missbruk, där den yngsta är 38 år och den äldsta 104 år, säger Lisa Johansson.

Politikerna i kommunstyrelsen tyckte att besöket var mycket intressant och att det gav funderingar kring de behov och utmaningar som finns i framtiden inom hemtjänsten.

-Vi fick uppdaterad information om verksamheten och att den omorganisation man jobbat med under de senaste åren börjar ge resultat. Bland annat så har Åtvidaberg en stor andel nöjda brukare inom hemtjänsten. Det var roligt att höra, säger Mira Wedenberg, kommunalråd (M) och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hemtjänstens största utmaning i framtiden är att möta behovet av personal med vårdkompetens och säkerställa välfärden, då vi har en åldrande befolkning med ökat vårdbehov. Vad kan ni som politiker göra för att hjälpa till?

-Vi kan skapa förutsättningar för att rekrytera och få fram utbildad personal. Vi har under senare år diskuterat hur kommunen ska möta behovet av kompetensutveckling och vidareutbildning. Just nu pågår en utvärdering av hur vår vuxenutbildning kan utvecklas, förklarar Mira Wedenberg och fortsätter:

-Det är oerhört värdefullt att vi politiker kommer ut och träffar både våra verksamheter och företag för att skapa förståelse för deras vardag och vilka möjligheter och utmaningar man står inför. Det är också viktigt att skapa en god dialog för att vi ska kunna ta så bra beslut som möjligt i framtiden.

Lisa Johansson och Sofia Sjöholm presenterar hemtjänstens verksamhet.

Politikerna i dialog med hemtjänstens enhetschefer Lisa och Sofia

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-10-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se