Åtvidabergs kommun

Kommunstyrelsen gör företagsbesök på landsbygden

Igår fick lantbruk och lanthandeln i Björsäter besök av kommunens politiker som vill se hur olika verksamheter fungerar och lyssna in vilka frågor som är viktiga för företagarna i framtiden.

Sedan våren 2016 har kommunstyrelsens politiker besökt flera företag i kommunen och även verksamheter i den egna organisationen. Tanken är att ett par gånger om året träffa företagare och personal i sitt dagliga arbete för att skapa relationer som är viktiga för samhällsutvecklingen och få inblick i respektive verksamheter. Det är viktigt att få kunskap om olika branscher. Besöken är uppskattade och dialogen är värdefull då politikerna lättare kan se helheten och få veta vilka frågor som är angelägna för företagarna, eftersom omvärlden påverkar deras verksamheter. Frågor lyfts fram som rör exempelvis kompetensförsörjning, upphandling och samverkan med kommunen.

Dennis och Åsa Edström berättar om verksamheten på Sunnebo lantbruk

Igår gick turen till Sunnebo lantbruk, Öö gård och lanthandeln i Björsäter. Sunnebo lantbruk är ett familjeföretag som drivs av Åsa och Dennis Edström. Företaget har funnits i Åsas släkt sedan 1600-talet. Lantbrukets inriktning är köttkreatur; betesdjur och dikor. Produktionen drivs enligt KRAV:s regler. Det innebär bland annat att ett certifieringsorgan via KRAV kontrollerar så att reglerna följs. Dennis Edström berättar att kraven är hårdare när det gäller till exempel liggyta hos djuren och att de ska ha större plats att röra sig på. Alla djuren ska också gå ute hela året och på vintern ha
tillgång till ligghall. Gården ska även vara självförsörjande på foder och inte
använda konstgödsel. 

-När produktionen drivs enligt KRAV så kan vi inte köpa konstgödsel och det kan vara svårt för oss att få fram tillräckligt mycket grovfoder när det är lite nederbörd, som det till exempel har varit i år, säger Dennis.

Dennis Edström berättar att den odling som sker uteslutande går till de egna djuren för att ha koll på KRAV-märkningen

Dennis tycker det är bra att kommunens politiker kommer på besök och får se hur verksamheten fungerar. Hans önskan är att kommuner, landsting och regioner ska handla svenska produkter i framtiden, såsom spannmål, kött och mjölk.

Även Öö gård är ett familjeföretag som drivs sedan tre år tillbaka av Oskar Henriksson. På gården finns 180 stycken mjölkkor och här tillämpas robotmjölkning

Varje ko har ett ID-halsband och när kon känner att den vill bli mjölkad så går den in i en box i ladugården där en maskin automatiskt tvättar juver och kopplar på spenkoppar och läser av vilken ko som mjölkas. Under tiden roboten mjölkar så får kon kraftfoder. Varje morgon registrerar maskinen om korna har varit och mjölkat eller inte, eller om det finns någon avvikelse som gör att man kan misstänka att kon kan vara sjuk, till exempel om det finns blod i mjölken, om kon har feber eller har rört sig mindre än normalt, eller inte varit och mjölkat alls. 

Mjölken går sedan vidare till det närmsta mejeriet där mjölken förädlas till olika produkter som yoghurt och laktosfria produkter med mera.

Oskar Henriksson framför ladan på Öö gård

Oskar tycker både det är kul och bra att få visa upp sin verksamhet för politikerna.

-Det kan förhoppningsvis skapa mer förståelse för verksamheten vi driver. Jag tycker det är viktigt att hålla kommunen öppen med öppna landskap och betesmarker. Ett stort problem som lantbruken har är försörjningen av kompetent arbetskraft, framför allt när det gäller traktorförare och djurskötare. Det är en viktig fråga för framtiden, säger Oskar Henriksson.

Sista stoppet för dagen var lanthandeln i Björsäter där Cathrine Mårtensson Larsson tar emot. Hon och hennes mamma Anita Mårtensson driver företaget som har tre stycken anställda.

-Det är ett roligt och fritt jobb jag har, men samtidigt tufft med jobb i stort sett dygnet runt, förklarar Cathrine.

Anita Mårtensson, utanför lanthandeln i Björsäter

Förutom livsmedelsförsäljning så har företaget även cateringverksamhet, egen tillverkning av matkassar och hemkörning av varor till hushållen. Hon önskar att fler invånare skulle handla i affären eller komma in och titta hur fint det har blivit i butiken sedan man gjort om. Cathrine oroas lite av hur utvecklingen ser ut när det gäller lönsamheten för butiker på landet.

-Att kunna ha en affär i en mindre ort är viktigt. Den behövs för att ge service till invånarna i samhället och vara en träffpunkt. Affären är viktig för både inflyttning till samhället och för invånare att bo kvar.

Kommunstyrelsens politiker fick mycket information och kunskap med sig vid de olika besöken. Under bussresan gavs även information av representanter från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, om lantbrukens villkor i Åtvidaberg och Sverige. Patrik Andersson, Ylva Righard och Inga-Britt Karlsson berättade om vikten av att ha egen livsmedelsförsörjning och inte köpa mat från utlandet och om problem med vilt som förstör grödor.

-Det var en väldigt intressant dag och många viktiga frågor för framtiden som fördes fram, konstaterar Lars-Åke Bergstrand, ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Dagen avslutades med att kommunstyrelsens möte hölls i Värna
bygdegård.

Inga-Britt Karlsson, LRF, visar märkning av olika livsmedel för att kunna se var det kommer ifrån.

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Edlund och kommunchef Robert Bredberg samtalar med Anita Mårtensson framför lanthandeln i Björsäter

Oskar Henriksson, Öö gård, pratar verksamhet och framtidsfrågor med politikerna.

Öö gård

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-09-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se