Åtvidabergs kommun

Kommunstyrelsen besöker företag för att lyssna in framtida behov

För att få inblick i de olika verksamheterna och förstå förutsättningarna för företagen så gör kommunens politiker företagsbesök. Besöken är uppskattade och skapar relationer som är viktiga för samhällsutvecklingen.

Kommunstyrelsens politiker får information om företaget Jorog Service av Camilla Jonsson innan besöket i lokalerna.

Kommunstyrelsens politiker får information om företaget Jorog Service av Camilla Jonsson innan besöket i lokalerna.

Kommunstyrelsen har bestämt att ett par gånger per år åka ut till både små och stora företag i kommunen, för att se hur verksamheterna fungerar och lyssna in vad företagarna förväntar sig av kommunen och vilka frågor som är viktiga för företagarna i framtiden.
-Vi vill få inblick i verksamheterna som pågår i samhället för att lättare kunna se helheten, med alla pusselbitar som passar in i de olika sammanhangen, förklarar Peder Griph, ledamot i kommunstyrelsen.

-Och den kunskapen vi får är värdefull eftersom företagen är viktiga för vår tillväxt i kommunen, fortsätter Elisabet Edlund, ordförande i kommunstyrelsen. Företagarna är en bra samtalspart. Vi får många frågor där de vanligaste rör infrastrukturen, framför allt utvecklingen av riksväg 35, men även gymnasieskolan som är viktig för företagens kompetensförsörjning samt miljö- och byggfrågor. Vi berättar också hur vi arbetar och vilka frågor vi jobbar med som påverkar företagens olika områden.

Båda tycker det är viktigt att företagarna får en relation till kommunens politiker. Den här dagen är det Nöjds glas, Aluform, Bok och Tryck samt Jorog Service som får besök.

För Camilla och Roger Jonsson som driver Jorog Service AB betyder det mycket att kommunens politiker kommer och hälsar på. 
-Det ökar förståelsen för hur vi som egenföretagare jobbar och vi kan ha en dialog om frågor som är betydelsefulla för oss. Vi är rotade i Åtvidaberg och vill inte flytta härifrån utan vill se möjligheterna att utvecklas här, säger Camilla Jonsson.

Camilla betonar att samverkan mellan företagen och kommunen är viktig. Jorog Service och många andra företag i kommunen tar till exempel emot praktikanter från skolan. För utvecklingen i samhället, och för näringslivet och företagen på orten, är det angeläget att tillgången på arbetskraft med rätt kompetens finns.

Mira Wedenberg som är kommunalråd instämmer:
-Gymnasieskolan är viktig både för företagens och kommunens kompetensförsörjning. När det gäller till exempel gymnasieskolan och vuxenutbildning så måste vi se till så att det finns förutsättningar för utbildning som matchar efterfrågad kompetens.

Wille Cederblad, praktikant från Industri- och maskinprogrammet på gymnasieskolan, visar Peder Griph hur man tillverkar golvstommar till bl a Rodecos lekrum. Wille går sista året och har redan fått fast jobb efter sin utbildning.

Roger Jonsson berättar för kommunens politiker Mira Wedenberg, Lennart Pettersson och Maria Eklund om tillverkningen.

Camilla Jonsson och Elisabet Edlund pratar om viktiga framtidsfrågor

Camilla Jonsson berättar om tillverkningen för från vänster Maria Eklund, Mira Wedenberg, Maire Skogsstjärna, Peder Griph, Thomas Lidberg och Per Lundberg

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-05-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se