Åtvidabergs kommun

Kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården

Den 1 januari 2014 är tanken att kommunerna ska ta över ansvaret för hemsjukvården i Östergötland från landstinget. Syftet är att patienter och brukare ska få en hemsjukvård med större kontinuitet och bättre helhetssyn när ansvaret samlas hos en och samma huvudman.

Hemsjukvården i Östergötland är i dag uppdelad så att kommunen gör vissa delar och landstinget andra delar. Socialdepartementet har i en utredning kommit fram till att det finns fördelar med en sammanhållen hemsjukvård under en huvudman. Därför har departementet uppmanat kommuner och landsting att frivilligt besluta om förändringen senast under 2012, annars är alternativet lagstiftning.
 
I Östergötland är planen att förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2014. På fredagen togs ett första steg när politiker från alla kommuner och landstinget i Läns-SLAKO, kommunernas och landstingets samrådsorgan i vård- och omsorgsfrågor, fattade ett inriktningsbeslut på hur ansvarsfördelningen mellan kommunerna och landstinget ska se ut.
 
— Grundprincipen i förslaget är att alla som behöver hälso- och sjukvård i hemmet ska få den av kommunen, medan de som kan ta sig till en vårdcentral får vård av landstinget, säger Fredrik Sjöstrand, ordförande i Läns-SLAKO.
 
Viss typ av hemsjukvård anses dock vara specialiserad hemsjukvård och föreslås även fortsättningsvis skötas av landstinget. Det handlar om patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och där vården utförs av ett läkarlett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens.
 
Nu går arbetet vidare med att utifrån ansvarsfördelningen se över skattefrågorna och personalfrågorna.
 
— Vissa medarbetare kommer att få byta arbetsgivare, från landstinget till kommunen.
Men vi tror att hemsjukvårdsreformen kommer att stärka medarbetarnas roll och ansvar, med ett tydligare och mer sammanhållet uppdrag.
 
— I slutet av april har vi hela förslaget på bordet, säger Fredrik Sjöstrand. Därefter måste varje kommun och landstinget ta ställning till förslaget innan reformen kan träda i kraft.

(Texten skriven av Anchi Alm, Informationscentrum, Landstinget i Östergötland)

 
Mer information om hemsjukvårdsreformen finns på www.slako.se.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-02-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se