Åtvidabergs kommun

Kommunens visionsarbete fortsätter

Det visionsarbete som pågår inom kommunen fördjupas nu genom gruppdiskussioner. De kommer att genomföras under mars månad och med finns ett flertal aktörer, till exempel kommuninvånare, personal, chefer, politiker, beredningar, gymnasieelever, byalag, föreningar och förbund. Förhoppningen är att de åsikter och tankar som samlas in ska ge en bild av vart Åtvidaberg är på väg och vilken utveckling kommunen ska sträva efter. Våra politiker kommer sedan att använda underlaget när de tar beslut om visionen för år 2020. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i diskussionerna.

Visionsarbete är viktigt för att skapa en bild av Åtvidabergs framtid och ge vägledning kring kommunens övergripande uppgifter. Den är också betydelsefull för att skapa en helhetsbild i ekonomisk och verksamhetsmässig styrning. Några av de frågor deltagarna i gruppdiskussionerna kommer att fokusera på är:
  • Vart ska Åtvidabergs kommun, från bruksort till ..........?
  • Förhållandet mellan Åtvidaberg - Linköping och den Fjärde storstadsregionen
  • Kommunen består av flera orter - vilken utveckling ska kommunen sträva mot?
  • Åtvidabergs kommun och dess övergripande uppgifter, exempel vilken typ av omsorg/skola ska kommunen erbjuda i framtiden och vad finns det att säga om den framtida lokala demokratin?
  • Kommunen som serviceleverantör
  • Den Åtvidabergska särprägeln
  • Vad vill du förändra/förbättra/bevara med Åtvidabergs kommun?  
  • Vad gör Åtvidabergs kommun unikt idag?
  • Vad kan göra Åtvidabergs kommun unikt i framtiden?

Vill du delta i en gruppdiskussion men inte har anmält dig
Det finns fortfarande möjlighet att delta i visionsarbetet och gruppdiskussionerna. Speciellt söker vi personer med ett intresse för miljöfrågor men även andra är välkomna. För anmälan och mer information kontakta Kerstin Skarin, personalchef och processledare för visionsarbetet, se kontaktuppgifter nedan.

Uppdateringar på hemsidan
Under den närmsta veckan kommer visionens sida på kommunens hemsida att uppdateras, se fliken "Politik & påverkan" och "Vision". Det kommer bland annat att finnas ett schema för gruppdiskussionerna, inspirationsmaterial och så kan du enkelt lämna in förslag och idéer. Gå gärna in i början av nästa vecka och se de uppdateringar vi gjort.

Kontaktuppgifter
Kerstin Skarin
Personalchef och processledare
Tfn: 0120-831 31
E-post: kerstin.skarin@atvidaberg.se

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-02-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se