Åtvidabergs kommun

Kommunens socialarbete jämförs med andra kommuner

Socialkontorets arbete med individ och familjeomsorg får överlag bra resultat i en jämförelsestudie med fem andra kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort. Rapporten visar att man lyckats bäst inom området behandlingsinsatser och kostnader.

Jämförelseprojektet som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en landsomfattande satsning på jämförelser av kostnader och kvalitet i lokala nätverk. Projektet bygger på att deltagande kommuner jobbar tillsammans i nätverk om fem till tio kommuner. Syftet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Projektområdet har varit kommunens individ och familjeomsorg. De kommuner som deltagit i jämförelsen är Hultsfred, Högsby, Torsås, Uppvidinge, Vimmerby och Åtvidaberg.
                                                                                                          
-  En sådan här studie ger oss möjlighet att se vad vi är bra på och vad vi behöver bli bättre på. Det ger även möjligheter att diskutera med kollegor från andra kommuner om arbetssätt och metoder, säger Ulla Salmela-Trosell, chef för individ och familjeomsorgen i Åtvidabergs kommun.
Ulla Salmela-Trosell

Ulla Salmela-Trosell

Jämförelsemåtten ska framför allt spegla medborgarperspektivet. Man har tittat på ärenden från förra året som rör både barn, ungdomar och vuxna från det att första kontakten tagits med Socialkontoret till dess att insatser som gjorts är slutförda eller beslut har tagits. De olika områdena som jämförts är tillgänglighet, brukartid och kostnader. Till exempel har man mätt hur lång tid utredningen har tagit, hur många anmälningar som kommunerna har fått i förhållande till antalet utredningar, hur många beslut som eventuellt ändras i länsrätten, hur mycket de olika insatserna har kostat och vad har personalen har lagt sin arbetstid på.
 
Rapporten visar att man på Socialkontoret i Åtvidaberg framför allt är bra på att förena kostnader och kvalitet.
- Vi är riktigt bra på att hitta arbetsmodeller som sänker kostnaderna men samtidigt bibehåller den goda kvaliteten på insatserna vi gör, säger Andreas Capilla, chef för vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har inte dragit ner utan omfördelat våra satsningar. Vi har gjort en del samverkande insatser som till exempel projektet "ingen mellan stolarna", vilket gett ett gott resultat. Institutionsplaceringar har minskat. Vi har också sparat pengar genom att vi inte har köpt öppenvård externt utan i stället startat upp en egen öppenvård på hemmaplan.
 
Ulla Salmela-Trosell berättar också att man även har fått bra betyg när det gäller information där skriftligt material och kommunens hemsida har granskats.
Däremot är frekvensen på utredningar låg. Antalet samtal som leder till utredning är lägre än i jämförelsekommunerna.
- Vi har börjat titta vad det beror på. Om det är någonting vi borde ha sett, för siffran är redan högre i år, innan året ens är slut, säger Ulla Salmela-Trosell.

Andreas Capilla tillägger också att man behöver jobba vidare med att förbättra telefonkontakterna. Om eventuellt fler telefontider behövs och om man upplever att man får svar på sin fråga när man ringer till Socialkontoret.
 
Vad har ni lärt av varandra genom att jämföra verksamheterna?
- De andra kommunerna var imponerade av våra snabba svar via mejlförfrågningar och ville veta hur vår kedja fungerar från det att ett mejl kommer till kommunens brevlåda och därifrån hamnar hos rätt person. Vi behöver förbättra telefonkontakterna och diskutera vidare med de andra kommunerna hur de har gjort för att lyckas bra i dessa kontakter, säger Ulla Salmela-Trosell.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-09-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se