Åtvidabergs kommun

Kommunens resultat för 2017

Årets resultat om 34 miljoner kronor är bättre än budgeterat. Åtvidabergs kommun har nu en soliditet på 43 procent och närmar sig en soliditet som motsvarar genomsnittet för landets kommuner, för närvarande 45 procent.

Ekonomichef Sofie Malm Höglund med kommunens bokslut i handen

Vid kommunstyrelsens möte idag så presenterade kommunens ekonomichef Sofie Malm Höglund årets resultat. Utav kommunens tio övergripande mål, tre finansiella-, fyra verksamhetsmässiga- och tre personalmässiga mål, så uppfyller kommunen alla finansiella mål och fem av de sju övriga målen. Det innebär att kommunen har en god ekonomisk hushållning.

-Inom nämnder, utskott och förvaltningar har det gjorts ett jättebra jobb under året. Det goda resultatet i år stärker vår finansiella ställning och gör att kommunen kan genomföra nödvändiga investeringar, men det är viktigt att fortsätta ha ekonomiskt fokus med tanke på den ökade försörjningsbördan och framtida investeringar, säger Elisabet Edlund, kommunalråd (S).

Årsredovisningen kommer att presenteras och beslutas om vid kommunfullmäktiges möte den 30 maj. I årsredovisningen kan du läsa om vad de olika förvaltningarna och verksamheterna har gjort under året, hur det har gått, och om kommunen levt upp till visionen under 2017, samt om det ekonomiska resultatet, med mera. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida efter fullmäktiges möte.

I slutet av april kommer alla invånare att få en kortversion av årsredovisningen hem i brevlådan där vi berättar om händelser under året och visar hur skattepengarna använts.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-04-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se