Åtvidabergs kommun

Kommunens resultat för 2015 bättre än budget

Kommunens preliminära resultat för år 2015 är 23 miljoner kronor. Resultatet är något bättre än budgeterat trots att skatteintäkterna är sämre till följd av den svagare konjunkturen i Sverige. Många har bidragit till att nå resultatet och inom nämnder, utskott och förvaltningar har man lyckats parera de lägre skatteintäkterna.

Det budgeterade resultatet för 2015 var 21,2 miljoner kronor. Det preliminära resultatet uppgår till 23 miljoner kronor. Under ett budgetår så lämnas prognoser med jämna mellanrum. Det är en förutsättning för att nå budgeterat resultat. Ett bra prognosarbete gör att ekonomistyrningen blir bra.

Prognoser och utfall för 2015 har stämt bra överens, vilket tyder på en god följsamhet mot budget hos nämnder, utskott och förvaltningar. De lägre skatteintäkterna förra året har nämnder och förvaltningar lyckats parera bra.

Kommunens soliditet är nu uppe i 32 procent, jämfört med 28 procent vid årsskiftet 2014/2015. Målet är cirka 50 procent vilket är värdet för en genomsnittskommun i Sverige. Soliditeten är ett mått på kommunens finansiella styrka, ju bättre soliditet desto bättre förutsättningar för framtiden.

-2015 blev ett händelserikt år och det är många som har bidragit till att nå resultatet och gjort ett jättebra jobb med att lyckas parera de lägre skatteintäkterna, säger kommunens båda kommunalråd Elisabet Edlund (S) och Mira Wedenberg (M)

De definitiva siffrorna kommer i april och presenteras i årsredovisningen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-02-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se