Åtvidabergs kommun

Kommunens resultat för 2014

Kommunens preliminära resultat för år 2014 är 12,5 miljoner kronor för de ordinära verksamheterna. Samtliga nämnder och förvaltningar har bättre resultat än budget. Dock blev skatteintäkter och den kommunala utjämningen lägre än budgeterat.

Det budgeterade resultatet för 2014 var 15 miljoner kronor. Det preliminära resultatet före jämförelsestörande poster uppgår till 12,5 miljoner kronor.

Samtliga nämnder och förvaltningar har bättre resultat än budget. Däremot så blev skatteintäkterna och den kommunala utjämningen lägre än budgeterat, samt att pensionskostnaderna och semesterlöneskulden blev högre än budgeterat.

Kommunens resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 5,5 miljoner kronor. Exempel på jämförelsestörande poster är sent debiterad energiskatt avseende tidigare år samt pensioner intjänade innan 2014.

-Vi kan återigen i år konstatera att samtliga våra förvaltningar har gjort ett mycket bra arbete, hållit sina budgetar och levererat en bra kvalitet. Nu gäller det att blicka framåt mot en ny mandatperiod med flera spännande utmaningar, säger Lennart Haraldsson (S), kommunalråd under mandatperioden 2006-2014 och får medhåll av kommunalråd Magnus Hesse (M).

De definitiva siffrorna kommer i april och presenteras i årsredovisningen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-03-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se