Åtvidabergs kommun

Kommunens resultat för 2013 bättre än budget

Kommunens preliminära resultat för 2013 är 13 miljoner kronor för den ordinära verksamheten, vilket är 3 miljoner bättre än budget. Samtliga nämnder redovisar bättre resultat än budget. Det goda resultatet beror till stor del på ett utmärkt arbete inom förvaltningarna.

Utöver resultatet på 13 miljoner kronor har Åtvidabergs kommun i likhet med övriga kommuner i landet erhållit återbetalning av avtalsförsäkringspengar, så kallade Afa-pengar, om drygt 9 miljoner kronor varför resultat på sista raden uppgår till drygt 22 miljoner kronor. Kommunens ekonomichef Stefan Nilsson berättar att resultatet innebär att kommunen nu återigen befinner sig på en resultatnivå som innebär god ekonomisk hushållning.

Bakom resultatet ligger ett mycket gott arbete i förvaltningarna och verksamheterna, där man med ett starkt engagemang och målmedvetenhet lyckats hitta effektiva, kloka och bra lösningar med fokus på fortsatt god och hög kvalitet.

Framåtanda
Även kommunens båda kommunalråd är mycket nöjda med 2013 års resultat.
-Det är glädjande att se att året 2012 endast var ett olyckligt mellanår. En stor eloge till samtliga förvaltningar, som verkligen visat att vår kommun har framåtanda, säger Lennart Haraldsson (S) och Magnus Hesse (M).


De definitiva siffrorna kommer i mitten av mars och presenteras i årsredovisningen som blir klar i april.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-02-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se