Åtvidabergs kommun

Kommunens resultat 25-30 miljoner

Årsprognosen visar att Åtvidabergs kommun kommer att få ett överskott på mellan 25 och 30 miljoner kronor 2010. Kommunens verksamheter har tillsammans gått enligt budget. Att överskottet blir så stort beror dels på det tillfälliga konjunkturstödet som alla landets kommuner har fått i år. Åtvidabergs kommun har bäst resultatprognos i länet.

Bra år
- De flesta kommuner kommer att gå bra 2010 tack vare det tillfälliga konjunkturstödet från staten, samt att landet går bättre vilket resulterar i mer inkomster till kommunerna, förklarar Stefan Nilsson, ekonomichef i Åtvidabergs kommun.
 
Kommunens verksamheter har vid årsprognosen ett överskott på 5 miljoner kronor, vilket är enligt budget. Därtill kommer 10 miljoner i tillfälligt konjunkturstöd samt 10 miljoner mer i skatteintäkter tack vare bättre sysselsättning i landet.
 
Tänka långsiktigt
- Överskottet kommer att användas till att lösa och amortera lån så att kommunen även långsiktigt kan erbjuda god kommunal service men även till att investera i anläggningar, som till exempel att rusta upp och bygga om, säger Stefan Nilsson.
Ett starkt resultat 2010 är också en bra ingång till 2011 då statsbidragen till kommunerna minskar.
 
Bäst i länet
Resultatet gör att Åtvidabergs kommun har 44:e bästa resultatprognosen i landet och den bästa i Östergötland.
 
Ännu är inte året slut så vad det exakta överskottet blir i siffror kan man inte se förrän en bit in på nästa år.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-12-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se