Åtvidabergs kommun

Kommunens översiktsplan ligger ute för samråd

En översiktsplan, ÖP, är ett viktigt dokument som säger hur kommunen ska utveckla sig i framtiden, med särskilt fokus på användning av mark och vatten. Arbete pågår med att ta fram en ny ÖP för Åtvidabergs kommun. Ett förslag till ÖP finns nu tillgängligt så du har möjlighet att vara med och påverka planens innehåll.

Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument, och kommunens vision 2020 är en röd tråd genom hela ÖP-arbetet. Exempel på frågor som behandlas är bebyggelse av nya bostäder, kommunikationer och naturområden, men även mjukare frågor kommer in, eftersom planen handlar om hela kommunens utveckling och allt hänger ihop.

Översiktsplanen ska vara en produkt där så många åtvidabergare som möjligt ska vara med och påverka planens innehåll. Genom att vara delaktig i processen kan du som invånare i Åtvidabergs kommun vara med och påverka din framtid.

Möjlighet att påverka
Nu har arbetet kommit så långt att det är dags för samråd, det vill säga att planen finns tillgänglig för allmänheten att tycka till om och möjlighet till att kunna påverka innehållet. Från och med den 10 oktober ligger den ute och finns tillgänglig på biblioteket, kommunens hemsida, i kommunhuset samt hos lanthandlarna i Björsäter, Falerum och Kvarnvik. I Grebo kommer ÖP att hänga på den kommunala anslagstavlan. Handlingar som bland annat finns i ÖP är plankartor, planbeskrivningar, miljökonsekvensbeskrivningar, planeringsförutsättningar, avgränsning och temakartor av miljökonsekvensbeskrivningar samt VA-plan med bilagor.

Samrådsmöten
Under november månad kommer även samrådsmöten med invånare att hållas kring ÖP i Grebo, Björsäter, Falerum, Kvarnvik samt i tätorten Åtvidaberg enligt tiderna nedan:

  • Björsäter den 10 november kl 18.30 på Träffpunkten
  • Åtvidaberg den 15 november kl 18.30 i Fullmäktigesalen
  • Grebo den 17 november kl 18.30 i skolans matsal
  • Falerum den 22 november kl 18.30 på Marinetts
  • Kvarnvik den 24 november kl 19.00 i bygdegården
  • Åtvidaberg den 29 november kl. 18.30 i Fullmäktigesalen

Läs ÖP på hemsidan

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2016-11-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se