Åtvidabergs kommun

Kommunen söker prövningstillstånd i Hovrätten

Vid det extra insatta kommunstyrelsemötet i eftermiddags beslutades att kommunen ska söka prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen överprövad i tvisten mellan kommunen och Torpheimer Fastighetssystem AB. Tvisten gäller skuldfrågan vid omläggningen av golv i Långbrottsskolan.

I domen som kom den 30 januari så anser inte Tingsrätten att skuldfrågan kan beläggas och enligt domen ska kommunen därför ersätta Torpheimer med nästan 2, 4 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Kommunens jurister har rekommenderat kommunen att söka prövningstillstånd i Hovrätten för att få domen prövad då man anser att Tingsrätten inte har tagit hänsyn till rangordningen i de aktuella dokumenten i entreprenaden på ett korrekt sätt. Juristerna anser även att rätten inte tillräckligt vägt in de vittnesmål som gavs och inte heller utgått från att det rörde sig om en totalentreprenad och inte en utförandeentreprenad.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och Folkpartiet begärde att få en grundligare genomgång vid en eventuell fortsatt överklagan till Hovrätten. Hovrätten kommer nu att behandla ärendet och ta ställning till om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Kommunen kommer få besked om prövningstillståndet inom tre till fyra månader. Under de månaderna så har kommunstyrelsen möjlighet att sätta sig in i fallet. Hur det kommer ske är inte klart men det finns en vilja att göra det. Om Hovrätten sedan beviljar prövningstillstånd så kommer kommunstyrelsen omgående att samla sig till möte för att ta beslut om man vill gå vidare och överklaga domen eller inte.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-02-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se