Åtvidabergs kommun

Kommunens nya översiktsplan antagen

Kommunfullmäktige har antagit den nya översiktsplanen. Handlingarna med tillhörande information finns tillgängliga i pappersform på biblioteket och i kommunhusets reception. Du kan även läsa dessa digitalt på kommunens hemsida.

Översiktsplanen är ett viktigt visionärt och strategiskt dokument som handlar om hela kommunens utveckling. Arbetet påbörjades 2013 och
under arbetsprocessens gång har flertalet samrådsmöten och utställningar
hållits där invånare och flera aktörer har kommit med synpunkter.

Tidigare artikel om nya översiktsplanen

Antagandehandlingar digitalt

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-04-17
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se