Åtvidabergs kommun

Kommunens närlingslivs- och turismarbete jämförs

Åtvidabergs kommun har tillsammans med fyra andra kommuner deltagit i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s,  jämförelseprojekt av de två områdena näringsliv och turism/besöksnäring. Rapporten visar att näringslivsarbetet i Åtvidabergs kommun fungerar bra medan det inom turismen finns en stor utvecklingspotential.

Alla kommuner och landsting i Sverige har möjlighet att delta i SKL:s öppna jämförelser. Syftet med jämförelseprojekten är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.
 
Fem kommuner, Hultsfred, Högsby, Torsås, Vimmerby och Åtvidaberg, har deltagit i jämförelseprojektet "kommunens arbete med näringsliv och turism". Studien utgår från hur näringslivet uppfattar kommunernas service och hur bra kommunerna är på att jobba med besöksnäringen/turismen.
 
Bra näringslivsarbete
Rapporten visar att Åtvidabergs kommun är minst lika bra som de fyra andra kommunerna när det gäller näringslivsarbetet.
- Vi har blivit bättre på att möta och kommunicera med näringslivet och det ska vi fortsätta att utveckla gentemot både små och stora företag, säger Andreas Capilla, kommunchef och projektledare.
- Det vi måste bli ännu bättre på är att informera näringslivet både om deras och kommunens möjligheter och skyldigheter och hur vi kan skapa förutsättningar för företagen. Det handlar främst om upphandlingsfrågor och regler, kommunikation, bredbandsutbyggnad och exploatering av tomter. Att vi har en attraktiv kommun tjänar alla på.
 
Stora utvecklingsmöjligheter
När det gäller turism och besöksnäring så har Åtvidabergs kommun en stor utvecklingspotential.
- Här har vi inte fullt ut tagit tillvara på turistvärdet i kommunen. Vår vision och målsättning med turism och besöksnäring måste bli tydligare så vi blir en attraktiv kommun. Vi behöver hitta en turismprofil som ska locka turister att verkligen stanna i Åtvidaberg, till exempel övernatta. Här behöver vi ta ett gemensamt krafttag med näringsliv, företag och föreningar, säger Andreas Capilla.
 
Hur kommer kommunen att använda sig av rapporten nu?
- Rapporten ska presenteras för kommunstyrelsen och den kommer också att användas som ett bra underlag för oss alla att titta på hur andra kommuner gör och även se vilka utvecklingsområden vi behöver jobba mer med och utifrån det göra handlingsplaner för att jobba upp våra mål.
 
Vilka områden bör prioriteras för Åtvidaberg?
- Vi gör redan satsningar och jobbar i samspel med näringslivet och det ska vi fortsätta med och utveckla. När det gäller turism och besöksnäringen så finns det stora utvecklingsområden och bland det första vi måste ta tag i är webben för näringslivet och turismen, konstaterar Andreas Capilla.
 

Läsa hela rapportenPDF
 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-08-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se