Åtvidabergs kommun

Kommunens miljöarbete ger resultat

Åtvidabergs kommun har klättrat från plats 200 till plats 132 i den årliga hållbarhetsrankingen av Sveriges alla kommuner, som tidningen Aktuell Hållbarhet gör. Det är en klättring med 68 steg upp på rankinglistan och kommunen har tagit ett stort kliv mot en bättre miljö både lokalt och globalt.

-Det är så klart jättekul, säger kommunens tf miljöchef Yasmine Dernelid. Det är ett bevis på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat och att kommunen jobbar åt rätt håll.

Det som framför allt gör att kommunen tar ett så stort kliv på rankinglistan är att det finns ett politiskt antaget hållbarhetsprogram och att man börjat arbeta strukturerat med Agenda 2030, de globala målen som tagits fram av Förenta Nationerna, FN. Även måltidspolicyn och naturvårdsprogrammet har påverkat i positiv riktning.

-Alla våra engagerade medarbetare i kommunen gör också att vi lyckats göra praktik av våra idéer. Det finns en sådan vilja och drivkraft inom kommunorganisationen som gör att arbetet med hållbarhetsfrågorna ständigt drivs framåt, förklarar Yasmine.

Många av målen i hållbarhetsprogrammet är sådant som gör att kommunen får mer poäng. Till exempel att det finns uppsatta mål för att minska de lokala nettoutsläppen av växthusgaser, att en strategi ska tas fram för hur kommunen ska hantera ekosystemtjänster och att många mål kopplas till social hållbarhet.

Hållbarhetsrankingens betydelse
Många kommuner använder rankingen i sitt hållbarhetsarbete. Den är ett sätt att se hur den egna kommunen förhåller sig till andra liknande kommuner, men den ger även möjlighet att se om hållbarhetsarbetet går framåt, om det syns att man arbetar med ständiga förbättringar inom området. Varje år ställs också högre krav för att plocka poäng i rankingen.
Rankingen tar inte upp allt arbete som görs och enskilda hållbarhetsprojekt som kommuner utför syns inte i rankingen, men den är en indikator på hur kommunen ligger till.


Snittplaceringen för kommunen mellan åren 2009-2016 har varit 232,6.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-08-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se