Åtvidabergs kommun

Kommunens hemtjänst får mycket bra betyg

Brukarna är mycket nöjda med hemtjänsten inom kommunen visar en rapport som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar. Framför allt uppskattas att man får träffa samma personal så ofta som möjligt och att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter. Rehabiliteringen som ges vid stroke får också gott betyg.

- Jag är stolt över mina medarbetare, säger Camilla Ahlgren-Svensson, chef för kommunens hemtjänst. De är engagerade och motiverade och är mycket delaktiga i den dagliga planeringen.
 
Goda resultat
Varje år gör Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en undersökning om äldres omdömen av hemtjänsten i landets kommuner. Resultaten för alla kommuner presenteras sedan i en rapport som kallas öppna jämförelser.
 
Hemtjänsten i Åtvidaberg får mycket bra betyg särskilt inom kriterierna: personalkontinuitet inom hemtjänsten, att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål, rehabilitering vid stroke, hjälp och omsorg som helhet samt att någon är närvarande i dödsögonblicket och eftersamtal med närstående.
 
Ändrade arbetsrutiner bakom framgång
Camilla Ahlgren-Svensson tror att de goda resultaten beror på flera faktorer. Dels bra samverkan mellan hemstjänstgrupperna och nattpatrullen, dels att man inom hemtjänsten har ett systematiskt uppföljningsarbete där personalen dagligen lämnar in uppgifter om förändringar och förbättringar till planeraren med både personalens och brukarens önskemål men också att man har ändrat arbetsrutinerna. Bland annat har man lagt större fokus på brukaren, där han eller hon bor, och kopplat det geografiska läget närmare personalgruppen vilket gör att personalen kan komma snabbare om det uppstår behov av hjälp. Planeringen är A och O.
 
Vill bli ännu bättre
- Det svåraste är att förbättra kontinuiteten i större områden så att brukaren får träffa samma personal så mycket som möjligt, säger Camilla. Det jobbar vi mycket med nu och försöker förbättra ytterligare, liksom personalens yrkesroll. Hur vi förhåller oss till brukaren, attityder, värdegrund och hur vi tänker. Vi jobbar mer och mer mot teamarbete vilket är framgångsrikt. Sedan satsar vi också inom hemtjänsten på spetskompetens inom psykiatri och demens, fortsätter Camilla.

Rehabiliterande förhållningssätt
Åtvidabergs kommun arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt vilket handlar om att skapa utrymme för brukaren själv att göra saker och att inte ta ifrån möjligheten till aktivitet genom att hjälpa mer än nödvändigt.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-12-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se