Åtvidabergs kommun

Kommunens handikappomsorg i ny regi från 1 maj

Omsorgsgruppen IN AB tar från månadsskiftet över delar av kommunens verksamheter för personer med funktionshinder. De verksamheter som berörs är gruppbostäder, daglig verksamhet samt korttidsvistelse och korttidstillsyn. Avtalet sträcker sig över tre år.

I januari beslutade kommunstyrelsen att Omsorgsgruppen i Norrköping skulle få ta över delar av handikappomsorgen på entreprenad. Beslutet föregicks av en offentlig upphandling där Åtvidabergs kommun, med stöd från upphandlingsenheten i Norrköpings kommun, arbetade fram underlag för kvalitetskrav och omfattning av uppdraget.

Enligt Andreas Capilla, chef för Vård- och omsorgsförvaltningen, kommer bytet av entreprenör inte innebära några större förändringar för de funktionshindrade. Däremot har personalen fått välja om de vill gå över och jobba för Omsorgsgruppen IN AB eller stanna kvar inom kommunen. Två tredjedelar av personalen har valt att gå över till den nya aktören.

Kommunen har under den treåriga entreprenaden fortsatt ansvar för uppföljning och kontroll av de berörda verksamheterna.
- Kommunen äger fortfarande verksamheten men har lånat ut den till en viss peng, säger Andreas Capilla.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-04-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se