Åtvidabergs kommun

Kommunens förskolor får mycket gott betyg av föräldrar

Resultatet av föräldraenkäten som barn- och utbildningsförvaltningen skickat ut till alla föräldrar med barn i förskolan i Åtvidabergs kommun visar att föräldrarna är mycket nöjda förskolans verksamhet. Genomsnittsbetyget av nio frågor ligger på 4,51 av maximalt 5 poäng.

Sandtagsskolan, en av kommunens förskolor

Sandtagsskolan, en av kommunens förskolor

Vartannat år frågar barn- och utbildningsförvaltningen vad vårdnadshavarna tycker om förskolans verksamhet. Syftet är att få en uppfattning om vad föräldrarna tycker fungerar bra respektive mindre bra. Sammanställningen av enkäten fungerar sedan som underlag för diskussioner om hur verksamheten kan förbättras ytterligare.
 
Resultat 2009
Det föräldrarna värdesätter högst är att deras barn känner sig trygga i förskolan och trivs där (4,67), att personalen på förskolan bryr sig om barnet (4,66) och att personalen behandlar alla barn likvärdigt (4,60).
Det samlade betyget av de nio frågorna som ställs i enkäten är 4,51 vilket är bättre än när samma frågor ställdes 2007 då genomsnittsbetyget var 4,40.

När föräldrarna gör en samlad bedömning av hur nöjda de är med sitt barns förskola, så ligger genomsnittet 2009 på 4,44 jämfört med 4,31 för två år sedan.

Kan bli bättre
Även om resultatet är riktigt bra så framkommer det i rapporten att det kan bli ännu bättre. Den största förbättringspotentialen finns när det gäller information till vårdnadshavarna om barnens personliga och sociala utveckling.

För att läsa rapporten i sin helhet klicka här.PDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-01-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se