Åtvidabergs kommun

Kommunens biståndshandläggning kvalitetssäkras

Äldre- och handikappomsorgen har utvecklat en arbetsmodell som förbättrar det underlag som ligger till grund för beviljande av bistånd. Syftet är att brukaren ska bli mer delaktig i beslutsprocessen och att det ska bli tydligare vad personen själv klarar av och i vilka moment det finns behov av stöd.

Till grund för de insatser som brukaren får beviljad ligger en utredning som biståndshandläggaren genomför. Utredningen sker i samförstånd med den enskilde. Genom att förstärka kompetensen i handläggargruppen med en arbetsterapeut som gör en utförlig bedömning av den enskildes förmåga att hantera sin vardag, så har behov och resurser bättre kunnat avgöras.
 
Helhetsperspektiv viktigt
Arbetsterapeutens uppgift är att göra en så kallad ADL-bedömning (aktiviteter i dagliga livet) hemma hos den enskilde. Där bedöms vilka möjligheter som finns för att individen ska klara sig bättre själv, till exempel med att kunna sköta den personliga hygienen. 
- Det handlar om att hitta rätt stöd som kan öka individens självständighet så att han eller hon bibehåller sina egna förmågor. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och erbjuda hjälp till självhjälp och möjligheten för individen att bo kvar längre i det egna hemmet, säger Annika Johansson, arbetsterapeut inom kommunens äldre- och handikappomsorg.
 
Annikas insatser som arbetsterapeut blir aktuella först när individen ansöker om hjälp i form av personlig omvårdnad. Annika bedömer behovet som biståndshandläggaren sedan har som en del av underlaget vid utredning och beslut om vilka resurser som ska beviljas.
Efter en tid görs en uppföljning av hur det fungerar i hemmet med de insatser som tillförts.

Arbetsmodellen har prövats sedan 2009 och visat sig vara framgångsrik för både personal och brukare. Det är ett projekt sträcker sig fram till hösten 2011 och är ett led i en långsiktig utveckling av äldre- och handikappomsorgens biståndshandläggning.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-04-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se