Åtvidabergs kommun

Kommunen köper stadnätet

Den 1 september 2007 förvärvade Åtvidabergs kommun bredbands- och kabel-TV-nätet (Stadsnätet) av Åtvidabergs Fjärrvärme AB.

Åtvidabergs Fjärrvärme AB (ÅFA) är ett företag som ägs till hälften av Vattenfall AB och till andra hälften av Åtvidabergs kommun. Vattenfall och kommunen kom för en tid sedan överens om att avyttra sina respektive ägarandelar i ÅFA.

Åtvidabergs Fjärrvärme AB sysslar huvudsakligen med produktion och försäljning av fjärrvärme. ÅFA har dessutom byggt upp ett fibernät för bredbands- och kabelTV-kommunikation. Fjärrvärmen står för ca 80% av omsättningen och Stadsnätet för resten. Stadsnätet tillhandahåller för närvarande huvudsakligen bredbands- och kabelTV-tjänster till både företagskunder och privata kunder i Åtvidaberg och Grebo.

Som största kund och hälftenägare av ÅFA har Kommunfullmäktige beslutat att kommunen skall förvärva Stadsnätsdelen av ÅFA.

Från kommunens sida är syftet med förvärvet att försäkra sig om att stadsnätet även fortsättningsvis skall komma till nytta för kommunens invånare.

Kommunen har i samband med förvärvet slutit ett avtal med Teknorama Data AB om att ta över totalansvaret för befintliga företags- och privatkunder.

Teknorama Data AB har även tidigare skött driften av bredbandsnätet åt Åtvidabergs Fjärrvärme AB och kan därför garantera att kunderna inte skall påverkas negativt av ägarbytet utan i stället skall denna förändring öppna en möjlighet till ytterligare tjänster för bredbandsnätets kunder.

Allmän information om ÅFA och kommunens förvärv:
Dag Segrell, kommunchef, Åtvidabergs kommun 0120 — 83 170
Magnus Nilsson, vd, Åtvidabergs Fjärrvärme AB 0120 — 290 90

Information om bredbandstjänsterna:
Magnus Andersson, Teknorama Data AB, 0120 — 200 22.

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2007-11-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se