Åtvidabergs kommun

Kommunen följer de lagar som gäller vid asylärenden

Migrationsverket har ärenden som rör många människor på olika platser i landet, även boende i Åtvidaberg. Kommunen måste följa de lagar som gäller och respektera de beslut som tas och agera därefter.

Beslut som tas av Migrationsverket kan ibland bli en personlig tragedi för den som får beskedet, vilket är förståeligt. Men kommunen respekterar och förhåller sig till de beslut som Migrationsverket tar.

När det gäller ensamkommande barn (under 18 år) så ansvarar kommunen för boende och omsorg om barnet. När barnet fyller 18 år övergår
ansvaret till Migrationsverket.

I alla individärenden som rör ensamkommande barn är det vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutskott som tar beslut. Kommunens
ställningstagande är att inte låta asylsökande bo kvar i kommunens stödboende eller familjehem. Då övergår ansvaret till Migrationsverket.

Av det statliga bidraget på 1,3 miljoner kronor till kommunen har 880 000 kronor utbetalats under 2017 och 440 000 kronor kommer betalas ut under 2018. Pengarna är riktade till att kommunen ska kunna erbjuda de som fyller 18 år under 2017 respektive 2018, och inte fått uppehållstillstånd, att kunna bo kvar i kommunens boende för ensamkommande barn fram till dess de fyller 18 år. Det statliga bidraget går till kommunens totala verksamhet för ensamkommande barn. Bidraget är ett välkommet tillskott då kommunens kostnader för verksamheten är hög. Medlen riktar sig alltså inte särskilt till asylsökande ungdomar över 18 år.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-02-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se