Åtvidabergs kommun

Kommunen får pengar till matematikprojekt

Skolverket har beviljat Åtvidabergs kommun en miljon kronor till två matematikprojekt. Satsningen gäller både lärare och elever och i båda projekten kommer kommunen att samarbeta med Linköpings universitet.

Kommunikativ matematik
Projekten kommer att pågå under de två kommande läsåren. Det ena projektet vänder sig i första hand till årskurs 4 och 5. Maria Asplund, lärare från Norrköping, kommer att hålla workshops i kommunikativ matematik och handleda lärarna i årskurs 4 och 5. Personal från matematiska institutionen på universitetet i Linköping kommer att finnas i klasserna som matteinspiratörer och jobba tillsammans med lärarna. Syftet är att man tillsammans ska ta fram ett koncept för lustfylld matematik som ökar intresset ännu mer för matte och lusten att lära.
                                                                 
Laborativ matematik
I det andra projektet som främst riktar sig till årskurs 6 och 7 sätts fokus på laborativ matematik. En mattegrupp på Alléskolan ska jobba fram ett förslag till mobil verkstad. 
- Det innebär att eleverna som ett komplement till matteboken använder sig av andra inlärningskanaler i det matematiska lärandet. Man kan exempelvis använda sig av olika material, spela mattespel, bygga tredimensionellt med klossar eller göra mätningar och olika beräkningar av träd och byggnader utomhus, säger Maria Gullquist, matteutvecklare i Åtvidabergs kommun och ansvarig för projekten.

För alla
Tanken är att det som jobbas fram i båda projekten ska spridas och kunna användas på olika sätt inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.
 
Till samtliga kommunens skolor kommer även interaktiva skrivtavlor att köpas in där man på en stor skärm bara kan peka och genom att dra fingret flytta objekt och text på skärmen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-06-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se