Åtvidabergs kommun

Kommunen får fortsatt ansvar för driften av LSS-verksamheterna

Olivia Omsorg får inget tillstånd av inspektionen för vård- och omsorg, IVO, att driva LSS-verksamhet i Åtvidaberg gällande gruppbostäderna på Metallvägen, Bruksgatan och Slevringevägen. Därför är nu vård- och omsorgsförvaltningens förslag att häva avtalet med Olivia Omsorg och driva verksamheterna vidare i egen regi.

Den 1 maj skulle Olivia Omsorg ha tagit över driften av kommunens LSS-verksamheter. Men tillståndet hann inte bli klart i tid varför kommunen tillfälligt tog över driften i avvaktan på att tillståndet skulle bli godkänt.

Nu står det klart att Olivia Omsorg inte får något tillstånd från IVO gällande de aktuella gruppbostäderna vilket lett till att förvaltningen lagt som förslag till kommunstyrelsen att avtalet ska hävas. I avtalet med Olivia Omsorg finns inskrivet att kommunen kan häva detta om inte tillstånd beviljas från IVO.

-Eftersom Olivia Omsorg inte får tillstånd så innebär det att vi, kommunen, får fortsatt ansvar för driften av LSS-verksamheterna. Vi får nu ser över verksamheterna och kommer göra en genomlysning för att säkra upp så att vi har rätt utformning för målgruppen och rätt anpassad verksamhet för framtidens behov, säger socialchef Linda Ljungqvist.

-För personalen innebär det att man blir anställd i kommunen i stället för hos privat utförare, som var planerat. För de boende så blir det ingen större skillnad.

Om avtalet med Olivia Omsorg ska hävas eller inte och om kommunen ska driva verksamheten vidare i egen regi tas beslut om vid kommunstyrelsens möte i augusti.  

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-06-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se