Åtvidabergs kommun

Kommunen får doktor i företagsekonomi

Robert Jonsson, ekonom vid Åtvidabergs kommun, disputerar den 8 mars vid Linköpings universitet. Avhandlingen heter Organisatoriska bakslag och handlar om två kommuner med två olika organisatoriska modeller som båda stöter på problem, som de löser, men på helt olika sätt.

Vid sidan av jobbet som förvaltnings- och utvecklingsekonom i Åtvidabergs kommun där utredningsarbete, uppföljning och budget upptar dagens timmar jobbar också Robert Jonsson 20 procent som lärare vid Linköpings universitet.

På fredag, den 8 mars, disputerar Robert efter att under 10 år ha följt hur Norrköpings-  och Linköpings kommun valde att agera och organisera sin vård- och omsorgsverksamhet i samband med den nya kommunallagen, hur man stötte på problem i de olika modellerna och hur man löste dessa på helt olika sätt. Organisatoriska bakslag bidrar till att effektivisera kommuners ledning är hans tes.
- Jag gillar organisationsteori – det är spännande! säger Robert och ler.

Under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet ingick han i ett forskningsprogram benämnt förändringsarbete i offentliga organisationer. Forskningsprogrammet resulterade i ett antal publikationer rörande kommunalt chefskap och förändringsprocesser i offentliga organisationer. Inom ramen för forskningsprogrammet genomfördes empiriska studier om kommunchefskap, ordföranden för kommunstyrelser och varför kommunala ledningsorganisationer förändras.

Jobbar kvar i kommunen
Som doktor i företagsekonomi kommer Robert att jobba kvar i kommunen.
- Jag gillar att kombinera praktiskt arbete såsom utredningar och ekonomi, med undervisning och forskning. Min styrka ligger i att vara ”brobyggare”. I det praktiska arbetet handlar det ofta om att hantera uppgifter och lösa problem under tidspress. Som forskare med inriktning mot lärande utvärdering handlar det om att lyssna, tillföra perspektiv och att reflektera med stöd av tidigare studier och teorier. Och att utveckla ”brobyggeri” mellan forskning och kommunal ledning och verksamhet är en framtida utmaning i såväl teori som praktik, säger Robert.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-02-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se