Åtvidabergs kommun

Kommunen avstår från fortsatt process i Hovrätten

Åtvidabergs kommun väljer att avsluta den rättsliga processen mot Torpheimer Fastighetssystem AB. Kommunens planerings- och ekonomiutskott var eniga i beslutet om att inte fortsätta processen i Hovrätten då det finns en juridisk osäkerhet kring dom i Hovrätten och att möjligheten att få skadestånd bedöms som liten.

Den 30 januari kom Tingsrättens dom i målet rörande omläggningen av golv i Långbrottsskolan där Åtvidabergs kommun och Torpheimer Fastighetssystem AB är parter. Kommunen har stämt Torpheimer för fel i entreprenad och felaktigt utförande. Tingsrätten ansåg inte att skuldfrågan kunde beläggas och enligt Tingsrättens dom ska kommunen ersätta Torpheimer med nästan 2,4 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Vid ett extra insatt kommunstyrelsemöte den 19 februari tog kommunen beslut om att söka prövningstillstånd i Hovrätten för att eventuellt kunna överklaga domen. Hovrätten beviljade kommunen prövningstillstånd. Kommunen har därefter satt sig in i frågan och i början av april beslutade kommunstyrelsen att delegera beslutet till kommunens planerings- och ekonomiutskott, som under gårdagen beslutade att dra tillbaka sitt överklagande till Hovrätten och i stället avsluta den rättsliga processen mot Torpheimer.

Åtvidabergs kommun kvarstår vid att Torpheimer har brustit i sitt arbete och att det har varit fråga om en totalentreprenad som syftat till att möjliggöra för skolverksamheten att verka på Långbrottsskolan. En fortsatt process i Hovrätten handlar dock om vad som kan bevisas i frågan om entreprenadhandlingarna och inte vad som är rätt eller fel.

Motiven till att kommunen avstår från en fortsatt process i Hovrätten är att det finns en juridisk osäkerhet kring dom i Hovrätten, där kommunen inte vill riskera mer skattemedel och att möjligheten att få skadestånd bedöms som liten. Man vill också efter flera års processande i stället lägga kraften på kommunala utvecklingsfrågor och komma igång med den fortsatta utvecklingen av Långbrottssområdet.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-04-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se