Åtvidabergs kommun

Kommunen arbetar med framtidens LSS-boende

Lokalerna som kommunen bedriver LSS-verksamhet i idag behöver ses över. En arbetsgrupp har därför tillsatts för att aktivt jobba med både lokalfrågan och hur framtidens LSS-boende ska se ut, hur de som ska nyttja boendet skulle vilja ha det och kunna välja utifrån sina behov. Projektet kommer att pågå under hela 2015.

Boendena som det handlar om är lokalerna på Slevringevägen, Metallvägen och Bruksgatan som är gruppboende för vuxna samt Rävlyan, fritids- och korttidsverksamhet för barn- och ungdomar. Det är framför allt lokalen på Slevringevägen som inspektionen för vård och omsorg, IVO, i våras hade anmärkningar på att den inte var helt optimal för verksamheten. Därför ser arbetsgruppen nu över helheten av verksamheten och har gjort en analys av nuläget, vad man kan förbättra i de egna lokalerna men också vilka möjligheter som finns i andra lokaler.

-Vi tittar på vad vi kan göra både på kort och lång sikt. Arbetet har påbörjats med undersökning av luftkvaliteten, breddning av dörrar och ramper och andra förbättringsåtgärder i våra egna lokaler, säger projektledare Sara Törnå och fortsätter:

-Sedan tittar vi på olika förslag som långsiktigt kan passa verksamheterna, framtidens LSS-boende, och vilka behov som kommer att finnas. Det är t ex alternativa boenden som servicebostäder som skulle kunna vara aktuellt och en valmöjlighet för de som vill flytta hemifrån. Här är det viktigt att nå de som ska nyttja boendet och få höra deras tankar och idéer om hur de skulle vilja ha det, så att de får chansen att vara delaktiga och kunna påverka hur de skulle vilja bo i framtiden. Vi kommer anordna träffar och workshops och på så sätt försöka nå dem med information, säger Sara.

På kommunens hemsida: för invånare/vård, stöd och omsorg/handikappomsorg/LSS kan du från december månad följa det pågående arbetet för framtida LSS-verksamheten genom månadsbrev från Sara Törnå.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-11-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se