Åtvidabergs kommun

Kommunalråden gör företagsbesök

Åtvidabergs kommunalråd Elisabet Edlund och Mira Wedenberg har besökt många olika företag i kommunen för att lyssna in vilka framtidsplaner företagarna har, vilka frågor som är viktiga och hur en eventuell samverkan med kommunen kan ske. Besöken har varit uppskattade.

Mira Wedenberg och Elisabet Edlund på väg ut på företagsbesök. Ta gärna kontakt med dem om du vill ha besök på ditt företag!

Sedan ett år tillbaka åker Elisabet Edlund (S) och Mira Wedenberg (M) runt till både små och stora företag i hela kommunen för att lyssna in behov, vilka planer som finns och vilka frågor som är viktiga för företagarna i framtiden. De kommer inte hinna med att besöka alla företag under mandatperioden, men hoppas hinna med så många som möjligt.
-Vi upplever att det är mycket uppskattat att vi kommer på besök. Företagen visar och berättar om sin verksamhet och vi för en dialog kring förutsättningar, kompetensförsörjning, förväntningar och samverkan med kommunen, berättar Elisabet Edlund.
-Vi behöver också stämma av våra tankar så att de beslut vi tar inte går i motsatt riktning och försvårar för företagen, fortsätter Mira Wedenberg. Företagarna är intresserade av vilka beslut vi tar och de är nyfikna på oss som kommun. Vi upplever att många företagare har ett stort hjärta för Åtvidaberg. De trivs här och vill gärna ha kvar sin verksamhet på orten. Vi har ett bra företagsklimat i kommunen och det är viktigt att bevara!

Vanligaste frågan

Den vanligaste frågan kommunalråden får är utan tvekan utvecklingen av riksväg 35. Det är viktigt att det finns bra kommunikationer för både pendling och företagstransporter. Vanliga frågor är också gymnasieskolan, som är viktig för företagens kompetensförsörjning samt miljö- och byggfrågor. Likaså samverkan med andra företag och med kommunen.
-Känslan vi får är att man tycker kommunen är företagsvänlig och öppen och att vi har en bra dialog. Det är också vår vision, säger Mira Wedenberg.

På vilket sätt kan ni hjälpa företagen?

-Det kan till exempel vara att se över tillgången av mark och lokaler för att möjliggöra etablering eller skapa förutsättningar för fiber och bredbandsutbyggnad, förklarar Elisabet Edlund. Sedan kan vi bevaka och driva på lite extra i vissa frågor, exempelvis när det gäller riksväg 35 för att förbättra kommunikationer och pendlingsmöjligheter.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-03-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se