Åtvidabergs kommun

Kommunala badplatser rustas upp

Nu kommer det bli ännu trevligare att bada i Fröjerum och Kvarnvik/Holmbo. Badplatserna kommer rustas upp med bland annat ny utrusning och bättre omklädningsrum.

Kommunstyrelsen avsätter sammanlagt 275 000 kronor ur investeringsbudgeten för landsbygdsutveckling till att rusta upp badplatsen vid sjön Såken i Fröjerum och badplatsen vid sjön Önn i Kvarnvik/Holmbo.

Badplatsen i Fröjerum har många besökare från hela kommunen och Fröjerums byalag har i en skrivelse till kommunen kommit med förslag på förbättringar när det gäller utrustningen utifrån utveckling, säkerhet och trevnad. Bland annat anses det nödvändigt att byta ut bryggor och flotte. Arbetet beräknas vara klart under sommaren.

I Kvarnvik/Holmbo har flera föreningar gått samman och planerar ett större utvecklingsprojekt för orten. I samband med det har föreningarna även framfört önskemål till kommunen om upprustning och utveckling av området som rör den kommunala badplatsen. Kommunen ser mycket positivt på det stora lokala engagemang som finns i Hannäsområdet och vill stödja utvecklingsarbetet. Exempel på åtgärder som behöver göras är att rusta upp vägen till badplatsen och anlägga en parkering intill badet, likaså byta ut badbryggor och förbättra tillgängligheten, omklädningsrum och toalett/utedass. Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vara klart senast våren 2018.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-06-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se