Åtvidabergs kommun

Koldioxidutsläppen minskar i Åtvidaberg

Klimatinvesteringsprogrammet i Åtvidabergs kommun har lett till att utsläppen av koldioxid minskat med 700 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 230 bensinbilar. Minskningen beror till stor del på satsningen att ersätta fossil eldningsolja med fjärrvärme, som är baserad på biobränsle.

Åtvidabergs kommun beviljades statligt bidrag för ett klimatinvesteringsprogram (Klimp) för fyra år sedan. Nu är arbetet klart, en rad åtgärder har genomförts och en slutrapport har lämnats in till Naturvårdsverket, som är den centrala miljömyndigheten i Sverige.
 
Programmet har varit inriktat på fjärrvärme och information. Genom att sammankoppla två separata fjärrvärmesystem i Åtvidabergs tätort har man reducerat oljeanvändningen vid fjärrvärmeproduktionen. Även fem fastigheter med verksamheter och bostäder i kvarteret Marknadsbodarna har kopplats in på fjärrvärmenätet. De båda åtgärderna har lett till att utsläppen av koldioxid minskat med 700 ton per år. Kommunens invånare har också informerats om klimatfrågor vid olika aktiviteter. Även skolor har varit engagerade.
 
Därutöver har två närvärmeanläggningar baserade på bränslepellets tagits i drift i Grebo och Björsäter. Tack vare dessa båda anläggningar beräknas utsläppen minska ytterligare med 420 ton per år.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se