Åtvidabergs kommun

Klimatförbättrande åtgärder i Åtvidaberg

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, avslutades förra året. Inom programmet har miljörelaterade investeringar på 7,5 miljoner kronor gjorts under en fyraårsperiod. Bland annat har koldioxidutsläppen minskat rejält och ligger nu 40 procent under riksgenomsnittet.

Åtvidabergs kommun beviljades statligt bidrag för ett klimatinvesteringsprogram, KLIMP, för fem år sedan. Programmet har pågått från november 2004 till november 2008 och avslutades förra året med en slutrapport till Naturvårdsverket, som är den centrala miljömyndigheten i Sverige.
 
Fjärrvärme
Programmet har varit inriktat på fjärrvärme och information. Två separata fjärrvärmesystem i Åtvidabergs tätort har sammankopplats vilket lett till att oljeanvändningen reducerats vid fjärrvärmeproduktionen. Tack vare dessa åtgärder har totalt cirka 265 kubikmeter eldningsolja ersatts med biobränslebaserad fjärrvärme.
I kommunala fastigheter finns oljan kvar bara på brandstationen, men den kommer att vara utbytt redan under 2010.
 
Minskning av koldioxidutsläpp
Genom sammankopplingen av de båda fjärrvärmesystemen så beräknas koldioxidutsläppen ha minskat med 700 ton per år. Även åtgärder utanför KLIMP har genomförts. Skolan i Grebo och Björsäter har konverterats från olja till pellets och en ny biobränsleeldad produktionsanläggning vid Adelsnäs har uppförts. Tillsammans har alla åtgärder lett till en minskning av koldioxidutsläppen med 1 435 ton per år.
 
Under riksgenomsnittet
Genomsnittliga koldioxidutsläppet per person i Sverige är cirka 6 ton per år. I Åtvidaberg är genomsnittet 3,5 ton per person och år vilket innebär att man nu ligger 40 procent under riksgenomsnittet. Det låga riksgenomsnittet beror delvis på att det inte finns någon tung industri i kommunen.

Åtvidaberg är den enda kommunen i länet som långsiktigt satsat på att påverka privatbilismen, som står för 35 procent av de totala koldioxidutsläppen. Som enda småkommun i länet har Åtvidaberg haft "bilfri dag" som en årlig påminnelse för bilister att undvika de korta bilresorna.
 
Belysning
Även gatu- och vägbelysningen har effektiviserats. Nu återstår bara 10 procent av kvicksilverlamporna . 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-01-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se