Åtvidabergs kommun

Klassrum för intryckskänsliga

Åtvidabergs kommun sanerar skolornas klassrum från intryck för att underlätta för elever som är känsliga för ljud och ljus. Man vill att det ska leda till att fler elever når kunskapsmålen och att frånvaron minskar.

Åtvidabergs och Kinda kommun har tillsammans ett projekt där ett så kallat mönsterklassrum ska byggas, det betyder att man bygger bort störande ljud- och ljusintryck så att klassrummet passar bättre för de elever som har så kallad intrycksallergi. Deras hjärnor har svårt att sålla bort bakgrundsljud som stolsskrap eller ljuset från fönster och taklampor.
– Det är klart att den elev som hör pennskrapet från varje penna inne i klassrummet, den kommer vara trött långt innan dess att skoldagen är slut, säger Åsa Strömberg, som är elevhälsochef i Åtvidaberg.

Om skolan inte anpassas till de här eleverna kan det leda till att många blir frånvarande och inte får betyg i vissa ämnen. För många blir det så jobbigt att vistas i skolan så att man väljer att stanna hemma.
– Vi är ganska överens om att ett klassrum ska innehålla en whiteboard, bänkar och stolar, men det kanske också behöver andra saker. Som till exempel avskilda platser där man kan sätta sig om man vill ha lugn och ro, en pilatesboll, mer bildstöd, lite hantlar. Man kanske till och med kan ha en motionscykel som står i ett hörn där man kan sitta och cykla under lektionen, avslutar Åsa Strömberg.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-15
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se