Åtvidabergs kommun

Klart för ny busshållplats

En ny hållplats längs riksväg 35 vid Fågelsångsområdet ska byggas. En gång- och cykelbro kommer att förbinda hållplatsens båda sidor med varandra. Det blir en både trafiksäker och estetisk bra lösning för resenärer som pendlar till Linköping.

Beroende av bra pendlingsmöjligheter
I länstransportplanen 2010-2021 är riksväg 35 omnämnt som ett av de pendlings- och godsstråk man värnar om inom regionen. För Åtvidaberg, som är beroende av arbetspendling, är tidseffektiva förbindelser med Linköping avgörande. Därför lades turerna om för expressbussarna mellan Åtvidaberg och Linköping förra året för att förbättra för resenärer som pendlar. En hållplats vid Nygård togs bort för att expressbussen skulle kunna åka från resecentrum direkt ut på riksväg 35. Den borttagna hållplatsen skulle ersättas med en ny vid riksväg 35.

Nya hållplatsens placering (klicka på bilden för förstoring)

Trafiksäker lösning
Den nya hållplatsen kommer att byggas 100-150 meter söder om rondellen vid Fågelsången. För att få en trafiksäker helhetslösning kommer en gång- och cykelbro att byggas över riksväg 35 som förbinder hållplatsens båda sidor med varandra. Den kommer också att förbinda Fågelsångs- och Långbrottsområdet med den nordvästra delen av tätorten.
 
Bästa läget
För Åtvidabergs kommun är platsen direkt söder om Fågelsångsrondellen den bästa platsen för en ny hållplats. Det grundar sig bland annat på statistik över presumtiva resande och deras rörelsemönster. Den nya bron kommer att vara bra både för dem som ska ta sig till busshållplatsen och övriga invånare som till fots eller cykel vill korsa riksväg 35 på ett säkert sätt. Cykelvägarna runt området kommer att göras om.
 
Exakt datum för när bygget kommer igång är inte helt klart men ambitionen är att projektet ska vara klart under hösten 2011.
 
Samverkansprojekt
Hållplatsen och brobyggandet är ett samverkansprojekt mellan Åtvidabergs kommun, Trafikverket, Östgötatrafiken och Östsam, där man gemensamt satsar för ökad trafiksäkerhet och ökad kollektivtrafikanvändning. Det som nu görs i Åtvidaberg är en del av en större satsning på sträckan Åtvidaberg-Linköping där det görs åtgärder i Grebo, Bankekind och centrala Linköping fram till och med 2013. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik. Projektet är delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-03-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se