Åtvidabergs kommun

Kartläggning kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en kartläggning av antalet personer med psykisk funktionsnedsättning i kommunen och deras livssituation. Syftet är att kunna planera verksamheten bättre efter målgruppens behov.

Enkätundersökning
Undersökningen har gjorts i enkätform. Enkäterna har fyllts i av handläggare, vårdgivare eller personal inom både kommun och landsting som har kontakt med personerna i målgruppen "alla personer över 18 år eller äldre som har en psykisk funktionsnedsättning". Frågorna har utgått från individens livssituation inom områden som socialt liv, boende, sysselsättning och arbete.
 
Många saknar sysselsättning
Resultatet av rapporten kommer att ligga till grund för den långsiktiga planeringen av kommunens socialpsykiatriska verksamhet.
Bland det viktigaste som kom fram i rapporten är att många i yrkesverksam ålder saknar sysselsättning. Många har också problem med att sköta sin ekonomi, klara dagliga rutiner och att ha kontakt med myndigheter. Anhöriga ger stöd och hjälp till knappt hälften av gruppen idag.
- Här är det viktigt att i planeringen titta på hur man kan utveckla stödinsatserna till de personerna, att hitta utvecklingsmöjligheter i de verksamheter som finns. Resultatet väcker även framtida frågor såsom sysselsättning och boendealternativ, säger Anette Carlback, biståndshandläggare vid handikappenheten och som skrivit rapporten.
 
Rapporten i sin helhetPDF
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-05-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se