Åtvidabergs kommun

Kartläggning av åtvidabergarnas alkoholvanor

Genom en enkätundersökning vill landstinget, polisen och Åtvidabergs kommun ta reda på hur mycket och hur ofta kommuninvånarna dricker alkohol. En av anledningarna är att få veta om förebyggande åtgärder behöver sättas in för att förhindra alkoholskador.

Landstinget, polisen och kommunen ansvarar gemensamt för kartläggningen av alkoholvanor. Anledningen är att Sveriges kommuner och landsting, SKL, genom sina öppna jämförelser i folkhälsa förra året kom fram till att Åtvidabergs kommun har flest riskbrukare av alkohol i landet.

- Vi vet att det var få människor som svarade på den enkät som låg till grund för SKL:s resultat, därför kommer en kartläggning som vänder sig till fler människor att göras under vecka 11 och 12, säger Anna Södergren, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun.

På vårdcentralen, kommunens reception och hemsida, växthuset, socialkontoret och apoteket kommer det finnas en enkät att fylla i med frågor som handlar om egna alkoholvanor. Deltagandet är helt frivilligt och svaren förblir anonyma.

Efter vecka 12 kommer alla svar att samlas in och sammanställas. Därefter kan man ta del av resultatet via kommunens och landstingets hemsida och eventuellt via media.

- Vi hoppas att så många som möjligt deltar så vi får ett stort underlag som ligger till grund för resultatet, säger Anna Södergren. Syftet är även att få veta om vi gemensamt behöver göra några åtgärder för att förebygga alhoholskador.

Vill du dra ut enkäten via hemsidan och fylla i den - klicka här.PDF
Du kan lämna in enkäten på samma ställen som ovan.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-03-12
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se