Åtvidabergs kommun

Kamratstödjarraster populära på Centralskolan

Centralskolan har utvecklat sitt trygghetsarbete med så kallade kamratstödjarraster där lekarna väljs ut och leds av skolans kamratstödjare som har till uppgift att se till så ingen elev blir utanför. 

Lisa Jonsson, Ann-Christin Kolsgård och Alma Johansson

För drygt två år sedan utbildades kamratstödjare på Centralskolan som ett led i skolans trygghetsarbete för nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Två elever i varje klass har av sina klasskompisar valts ut för den viktiga uppgiften att lyssna in och hålla koll på om någon blir retad eller är ensam på rasterna. Upptäcker man något rapporterar man vidare till klassföreståndaren.
 
Lugn och trygg skola
Kamratstödjarverksamheten har utvärderats och nyligen gjordes en trivselenkät som 300 elever fick besvara.
- Resultatet visar att det är ytterst få som känner sig otrygga på skolan, säger rektor Magnus Wallén. Min uppfattning är att det är en lugn och trygg skola.
Tillsammans med Ann-Christin Kolsgård, lärare i årskurs 5, träffar han skolans kamratstödjare en gång i månaden för att gå igenom hur läget är i klasserna, om man har uppmärksammat något på rasterna, i korridorerna, matsalen eller idrottslokalen som behöver åtgärdas. Vid varje möte ges också nya värderingsövningar med uppdrag som ska genomföras i respektive klass tills nästa möte. Syftet är att alla ska känna trygghet, stolthet och glädje över sin vistelse på skolan.
 
Kamratstödjarraster populära
- Verksamheten har utvecklats under de här två åren, bland annat med kamratstödjarraster som har varit mycket uppskattade av eleverna, säger Magnus Wallén. Det innebär att kamratstödjarna har blivit mer synliga på skolan. De tar initiativet och väljer olika lekar. Ibland letar de på Internet för att hitta roliga lekar som passar för skolgården.
 

Gamla lekar som tvist och hopprep populära på rasterna

Roligt få olika uppdrag
Alma Johansson och Lisa Jonsson är två av skolans 14 kamratstödjare som tycker uppgiften både är rolig, hedrande och ansvarsfull eftersom klasskompisarna har valt dem.
- Jag började i höstas som kamratstödjare och det är jättekul! Vi har fått utbildning, gjort värderingsövningar och pratat om vad mobbning är och innebörden av det. Träffarna varje månad och att välja lekar är roligast, säger Lisa Jonsson som går i årskurs 4.
Kompisen Alma Johansson har varit kamratstödjare längre och hoppas få vara det nästa år också.
- Det är kul att få olika uppdrag, t ex att planera för lekar på rasterna. Idag har vi valt lekar som våra föräldrar gjorde när de var små, hoppa tvist och hopprep.
 
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-05-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se